W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2020
AMAZJA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1698
Formy: lp M. amazja; D. amazji; amazjej
Etymologia: <z łac. amasius>
Znaczenia:
»zakochana kobieta; kochnnka«: Owę, co jej na suknie była materya Kupiona, kochankowi dała amazya. KorczWiz 81. Tam gdy zastał takowych okrętow bez miary, Co złożywszy zamorskie nowemi towary Wzad sie biorąc na głowę ładują — tak żenię Owej jako i sobie niemniej na złożenie Rzeczy miejsce upewnił, przy zapłacie słowy Trzeciej godziny żeby odłożyć gotowy Był jutro po południu — odjeżdża bezpiecznie Do swojej amazyej tej, ktora wszetecznie Raz poprzysiężonego odstępuje męża Nad jadowitą gorsza jaszczurkę i węża. KorczWiz 91. Czart nie raz się czyni Incubum, álbo succubum, alias (iák tu zowią na Rusi) latawcem albo latawicą, do tákiey przywodząc ludzi lubieżnych, niepowsciągliwych amoratow niecnoty, że albo białąglowę uformuie z powietrza dla nich urodziwą, miłosną, á czasem scirw z kąd porwawszy przy nim kładą, pokrywszy piękney amazyi postacią: álbo też dla białogłowy naturalney uwikłaney amorami lub cielesności appetyczney reprezentuią męszczyznę, wtedy się czyniąc Incubum, actum znią czyni venereum; z czego może białogłowa vere impraegnari, semine virili cali do aliunde allato, et debite applicato: z ktorey koniunkcyi człek się urodzi naturalny, duszę maiący y ciało iák wszyscy mamy. ChmielAteny III 208.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: KS, WG