W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2010
AMBARASOWANY im. przym. bier. od AMBARASOWAĆ
Słowniki:
L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1629
Formy: lp M. m ambarasowany; lm M. mos ambarasowani
Znaczenia:
»wprawiany w kłopoty, trudną sytuację; trapiony, niepokojony«: Wiem barzo dobrze o tak wspaniałym Animuszu ImcDbdzia [dobrodzieja], że pewnie by Imieniowi Swemu nie przedawał gdyby nie był ambarasowany Długami. SapANot 289. Prosił dwór petersburski u Porty satysfakcji za szkody od Tatarów poczynione, ale gdy żadnej nie odebrał, udał się do wojny przeciwko Turkom, którzy byli perską ambarasowani wojną, dla siebie niepomyślną. MatDiar I, 131.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: BR-K