ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.12.2021
*WESELNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy: lp M. ż weselna; D. m weselnego; C. m weselnemu; Ms. m weselnym; lm Ms. weselnych
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiPRZEDMOWA WESELNA. Ktora sie z Slubu przyszedszy odpráwuie... SpiżAkt C4v. Nie ustąpiło wytworowi oratorów ponderowane słów ułożenie, jeżeli kiedy weselnemu dziewosłębił albo inszemu asystował aktowi. MałpaCzłow 46. ...Władysław Łokietek Krol Polski pod czas Aktu weselnego Kazimierza Wielkiego z Anną Giedyminowną Xiężniczką Litewską około Roku 1325 ten Order kreowáł. ChmielAteny1755 I 1045. Byłam spokoyną, albo raczey mogłam być właśnie pieszczotliwie nie spokoyną, bo mi ten szumiący szelest, ktory zwyczaynie na weselnych bywa Aktach na umartwienie Państwa młodego, w tym nie przeszkadzał. GelPrzyp 11. ...a w Berlinie Comitem a Łabiszyn, także Polaka bardziey respektowano na Akcie weselnym Radziwiłłowskim, niż Podkomorzego Poznańskiego Principem Nobilitatis. ChmielAteny IV 367.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: bankiet weselny: Niespokoynie się záchowáli [centaurowie] ná bánkiecie weselnym: bowiem się zágrzáwszy, srogą zwádę záczęli. OvOtwWPrzem 479. ▲ akt weselny (sz. zm.): Przy Akciech weselnych, iáko v nas ták y v Pogan,łożnicá bywałá dla stádłá nowego. OvOtwWPrzem 38 marg.. O tym na wszytkich Aktach weselnych Piesni y Himny skłądano spiewano. PotPrzyp 11. Ciebie tez węselnego aktu uczynięmy uczęsnikięm. PasPam 77. Kuchmistrz [...] powinien [...] vmieć też zażyć czasu Weselnemu Aktowi służącemu/ y Pogrzebowemu. CzerComp 92. Przyiechał ImPan Sędzia Bracławski Marykoni obliguiąc abysmy byli na akcie weselnym Iego Corki. SapADiar 132. Tak więc bywa w tych ordynaryinych Weselnych Aktach, ześmy zwykli od Kandydatow Naszych perorować wysokie im przysposobiaiąc Elegia. DanOstSwada II, 5.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK