W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2008
*BRYGADA rzecz. ż
Słowniki:
L (XVIII bez cyt,), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Formy: lp B. brygadę; N. brygadą; ~ lm M. brygady; B. brygady; Ms. brygadach
Etymologia: <fr. brigade>
Znaczenia:
wojsk. »jednostka wojskowa składająca się z kilku - zwykle dwu - pułków«: [Brutus] Owych [hetmanów] zawraca i ku posiłkowi nagania, pędzi o co tylko zdoła Do wiktoryey lub siłą lub radą Nieomięszkiwa czynić z swą brygadą. ChrośKon 295. Jak się poczęli [Litwini] zaś przejeżdżać z obozu do Warszawy, także i sasi pokazywać się często, ustały brygady, bośmy się bali zdrady, a nastąpiły bojaźni, ostrożność, czynność, krycie się it.d. ZawiszaPam 113. Woyska Oyczyste dzielą się na Pułki abo brygady, a zagraniczne na Regimenty. ŁubHist 267. 27. Chorągwi Petyorskich we 4. Brygadach [liczy wojsko litewskie]. ŁubHist 269.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: brygada piesza: Iuz brygadę pieszą Pchnął [Cesarz] w Brundusium; na zrazenie Brata, ChrośKon 352 [350].
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL