W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.01.2022
*CYNAR rzecz. m
Warianty fonetyczne: CYNAR, CENAR
Słowniki:
SXVI (cenar, cynar), L (XVI w.), SWil (cenar, cynar), SW (cenar, cynar), SJP (cenar, cynar) notują
SStp, Kn, T nie notują
Formy: lp M. cenar; D. cynara; B. uż. żyw. cynara; Ms. cynarze
Znaczenia:
»rodzaj tańca«: Potym cenar z gonionym, niż wieczerzą dadzą, do której miedzy sobą naprzód je posadzą, a gdy koniec półmisków zéjmą i obrusy, znowu bąk z miejsca swego młodzików poruszy, z których każdy do swojej ochotnie pospieszy, żeby zaś ponowili wszyscy taniec pieszy. MiasKZbiór 343. Miłu mu iednák było w Niemcá y Cynárá/ Biegáć z Grześiem/ nie iedná umie to więc Klará Y lubo to w Cynárze do nosá mu mierzy/ Tráfi sie podcżás że go y w serce uderzy. ChełHGwar B2v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG