ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2022
WIANO rzecz. n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: lp M. wiano; D. wiana; B. wiano; N. wianem; Ms. wianie; ~ lm M. wiana; B. wiana
Znaczenia:
»posag, wyprawa ślubna«: Po odprowadzeniu arcyksiążęcia Leopolda do Spiry, zaczem Elearowie w onym kwarterze pod Wormsem leżeli wszystkie ich zabawki najwięcej około Frankentalu z Angielczykami a Niderlandami, przeto iż na nim Frydrych żonie swej królewnie angielskiej wiano zapisał, opatrzonym, aż do samego wyjścia z za Renu bywały. DembPrzew 102. Podwyszćie mi znácznie wiáná/ y upominkow żądajćie, á dam jáko mi rzeczećie/ tylko mi daićie tę dźieweczkę zá żonę. BG Rdz 36. Fraszka są wiana, fraszka majętności, ale nie fraszka chować się w czystości. WieszczSielGur 41. Upominała sie Giertruda Klubczyna trzech krow, swoiey iedney, co miała od matki, a dwoch, co przychowała przes te lata iako mieszkała z mezęm swoięm, a z oycęm tego Yąna Klubki, y wiana dziesiąci grzywięn, co yey wianował przy rękowinach tęnze niebosczyk mąz iey... KsKasUl 1/ 349. Także lacek Slazyk niesprawiedliwie się wpira w dziedzictwo, gdysz tylko oyciec iego te puł roli trzymał za woły dane w wianie, iako opiwa dekret, ferowany R P. 1733... KsKasUl 4/ 418. Zonęś pojął z wielki wianem, wiedz, że nie będziesz jey Panem. FlorTriling 185.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK