W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 05.09.2007
*BRYK I rzecz. m
Słowniki:
L (XVII), SWil, SW, SJP (w in. zn.) notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Formy: lp N. brykiem; ~ lm B. uż. nosob. bryki
Znaczenia:
1. »gwałtowny podmuch wiatru, wichura, burza, sztorm«: Nieraz [wiatr] uczyni z piasku obłok spory Wzwysz poddymaiąc ziemię przez swe bryki. LucChrośPhar 298. Bog iest twym przewodnikiem Co cię kędy chce wietrznym pędzi brykiem. OvChrośRoz 95. Y coś zá nic miał przed tym Szturmy, bryki Teraz cię ládá potrwożą wietrzyki. Albowiem, kiedyś raz był przyszedł do mnie; Morze ták było zkołátáne, pomnie; Ze ieszcze gorzey choć teraz dość ziębi, Brykáło; á tyś nie dbáł ná to w głębi [z listu Hery do Leandra]. OvChrośRoz 302.
2. »chaos, dezorganizacja, rozprzężenie«: Sle [Anton] do Rotmistrzow, ze kto był pokumem Tych buntow, niech go do losu wydadzą To swą Hetmańską przykazuie władzą. [...] Octawiani zwąchawszy te bryki Ze Hetman kawi, że y Woysko błądzi Poniewasz że są posłani na zdradę Rzucą po Woysku paszkwilow gromadę. ChrośKon 100.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DLW TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 29.08.2007
BRYK II rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1672
Formy: lp M. bryk; ~ lm D. bryków
Znaczenia:
»rodzaj wozu konnego, najczęściej krytego, do przewożenia większej liczby osób, towarów«: Brykow przybyło z Litwy 2 ieden zewszystkim dobry. Bryk Drugi Ze Wszystkim Popsowany. ArchRadziw 256, 12.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz BRYKA.
Autorka: DL