W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2024
GRODZKI przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1616
Formy: lp M. m grodzki; C. m grodzkiemu; N. m grodzkim; lm D. grodzkich; Ms. grodzkich
Znaczenia:
»związany z grodem, miastem«: Grodowy, Grodzki. Amts-, Grod-. de Grod; de Chatelet. T III 420.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: akta grodzkie: Podpisać ono [pismo] i pieczęć do niego przycisnąć zleciliśmy, a żeby do wiadomości ludzki tym prędzej przyszło do akt grodzkich wszystkich województw za poruczeniem i staraniem naszym rozesłano, aktykowano i publikowano być ma. AktaPozn I/1 342. Fogielweder Miesczanie Crac. beli przezuiska o tych y w Actach Grockich Crac. A. 1504. TrepNekLib 84v. Aby PRAWA [...] in facii Senatu czytane, od Marszałka Poselskiego podpisane, do Aktow Grodzkich, albo do Metryki Koronney podane były. ChmielAteny II 404. ▲ księgi grodzkie: To nasze stanowienie zlecieliśmy jm. p. marszałkowi naszemu imieniem naszym do ksiąg grodzkich poznańskich do aktykowania podać. AktaPozn I/1 240. ▲ pisarz grodzki: Takowe tedy uchwały i ordynacyje, przez urzędy pomienione spisane aby in toto, były przez pp. urzędniki, jako i robotnika, zatrzymane, rękami własnemi przy pieczęci żupnej podpisujemy. Actum Vielic. d. 3 augusti 1649. Jan Wojakowski, pisarz grodzki brzeski, podżupek wielicki, Petrus Prochotowicz, subiudex Vielicien., Mikołaj Mrukowicz, starejszy tragarski [...]. InsGór 1649 37. PP. Kołaczkowski Podkomorzy Kaliski [...] Zakrzewski Podstoli y Pisarz Grodzki Poznański znaczną w komportacyi Prowiantów [...] dla Woiewodztw swoich wyrobiwszy Allewiacya [...] ad propria odiachali. GazPol 1736 77 3 nlb. Jak zostałem pisarzem grodzkim brzeskim, obligował mię ich plenipotent Danejkowicz, abym do Żurowic bazyliańskich zjechał na egzekucją. MatDiar I, 206. ▲ podstarości grodzki: Frąckiewicz, podstarości grodzki piński [...] widząc, że przemóc nie może i uczynić pluralitatem do laski skarbowej dla Zienkowicza, wziął przed się arcyniegodziwy sposób takowy [zdradziecko zwabił go do siebie i chciał zabić]. MatDiar I, 566. ▲ pozew grodzki »pozew przed sąd grodzki«: [...] gdyby kto tego Poboru nie wydał, tedy go ma Poborca pozwać pozwem Grodzkim przez Woźnego onego Zamku, ktorego Starosta ma dać Poborcy zaraz ad banniendum, á od pozwow y od processow nic nie ma Grod brać. A ieśliby nie stanął, bannitować go Poborca ma y publikować [...]. VolLeg III 62. ▲ sędzia grodzki »starosta grodu mający wladzę sądowniczą«: Instrukcyia Ich MSCiom PP. Posłom Zięmie Rawski Jo Mosci Panu Adamowi Nowomieyskiemu Viceinstygatorowi koronnemu Sędziemu Grodzkiemu Rawskiemu. y JoMSCi Panu Anzelmowi Piekarskiemu czesnikowi Rawskiemu z godnie obranym na Seym 2 Niedzieli z koła Rycerskiego dana. PasPam 215v. Tegoz dałem ImPu Dowoynie Sędziemu Grodzkiemu Trockiemu honorarium [...] ze mię często assistuie y Iezdzi w Interessach moich. SapADiar 103.
# Użycia metajęzykowe: # Grodzki, vid. Grodowy. T III 420
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG