ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2022
WIEKUIŚCIE przysł.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1614
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiKrzyknicie wszyscy głosem łotrowie i z panem, Niech odpoczywa Matys wiekuiście, Amen. WierszŻałBad 12. Przyoblecz mię zasługámi iednorodzonego twego/ a Zbáwićielá moiego Iezusa Chrystusa/ Bogá i człowieká prawdźiwego/ żeby nádemną i we-mnie záwsze/ wiekuiśćie/ roskosznie odpoczywał Duch Boskiego sercá twego: przyoblecz mię żywotem i obyczáymi tegoż iedynego Syná twego/ á Bogá mego/ żeby we mnie wyrażáłá się pokorá serdeczna/ ćierpliwość státeczna/ ćichość nieporuszona... DrużbDroga 404. A potym coż też Pánie czynić będźiesz? tákże się to iuż wiekuiśćie w-grobie zágrzebiesz? bynaymniey! MłodzKaz 89. ...Paczkowski zawsze na ich stronę rozsądzał, wziętych chłopów w protekcją, dawszy czasem niektórym cokolwiek z wydartych na panu pieniędzy, do Szląska jakoby na osadę odsyłał, czasem opatrzonych paszportem, jakoby żelaznym listem wiekuiście protegować ich mającym, na cztery wiatry puszczał. KitPam 125.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK