W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2011
AKTORAT rzecz. m
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: ca 1700
Formy: lp M. aktorat; D. aktoratu; B. uż. nżyw. aktorat; N. aktoratem; Ms. aktoracie; ~ lm M. uż. nosob. aktoraty; D. aktoratów; B. uż. nosob. aktoraty; Ms. aktoratach
Etymologia: <śr. łac. actoratus>
Znaczenia:
1.prawn. »sprawa sądowa; pozew«: Pytałem sie kto aktorat wyniosł Odezwał się Im P Hetman iz Ia dla Awantazu Samychze Imsciow Panstwa. SapANot 92. Był ImC Dobr[odziej] Ociec moy u mnie ktory deklarował procedować iednym Aktoratem zemną Prz[eciw]ko Im Pana Kaszyca y IchmCm PPm Pienickim. SapANot 100. Uformował przeciwko mnie pięć aktoratow, [...] żeby mię tylko tym pieniactwem wniwecz obrocił [przeciwnik p. Załuskiej]. DanOstSwada II, 74. [Kanclerz] czyni się niewinnym, a broni nam przy naszym aktoracie, przeciwko sobie wyniesionym, obwarowania honoru, więc nasz honor atakuje. MatDiar I, 586.
Przenośnie: Pretensye wzaięmne Białogłowskiego do Męskiego Stanu, z Aktoratu ich Wywiedzione. GorzWol 59.
2.prawn. »wpisanie sprawy do akt; dokument«: Upraszałem [...] zeby aktoraty z Ichm PP korsakami y Ichm PP kaszycami nie tak w bliski Regestr ale daleki Ingrossowane były. SapANot 137. Gdy Zaczną Zpoczątku Wołać tylko 4. Aktoraty mieni bydz, IEym Zamoyskiey Ordynatowey drugi [...] do ktorego Aktoratu tylko wpisow 11. SapADiar 65. Skasowano te nowo wpisane aktoraty i jeszcze atendentów tych spraw nam przeciwnych pokarano. MatDiar I, 134.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorki: TS, KS