W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2011
AKTORKA rzecz. ż
Słowniki:
L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1629
Formy: lp M. aktorka; D. aktorki; C. aktorce; N. aktorką; ~ lm M. aktorki; D. aktorek
Znaczenia:
1.prawn. »ta, która wnosi sprawę przed sąd, powódka«: Posłałem Pozew ImP Nowosielskiego [...] y samey IEymci jako Aktorki kturzy zapozywaio Odobra. SapANot 142. Sprawa trzecia - Między Rozą Kiczmalanką, aktorką, osobiście, a Michałem Kiczmalikiem bratem iey, pozwanym osobiście. KsKasUl I, 405. Aktorki prosiły, aby [...] karana była przy obecności pomienioney Ruszkowny pozwaney, że od aktorek wprzod zaczepiona była alleguiącey. KsKrowUl I, 64. Zaliła się pomieniona aktorka [Regina Budzinka], iż, naszedszy ią na dom, nawołał [sąsiad] na nię: ty taka a taka czarownica. KsKrowUl I, 641. DEMANDERESSE [...] Celle qui demande [...] STRONA powodna w prawie. Aktorka. DanKolaDyk I, 437.
2.prawn. »podsądna, oskarżona«: 2 da inqvisitio aktorki Maruszki ratione dziecięcia urodzonego czyli było żywe albo nie. AktaMusz 75.
Przenośnie: Nie śmie odetchnąć dopieroż przemowić, Bo wie że ona Aktorką tey sprawy [dusza przed sądem Bożym]. DrużZbiór 406.
3. »właścicielka«: Ja [...] teyto Actorką zostawszy sumy A doznawszy przy miłym synu moim starszym [...] ochotnych posług y w zaszłych mych leciech przystoynego Uszanowania [...] tę sumę [...] synowi memu [...] daruię. DekrŻmud 225-225v.
4. »kobieta grająca rolę w przedstawieniu teatralnym«: ACTRICE [...] Quae agit partem aliquam (in Comoediis) AKTORKA spiewaczka na komedyi. DanKolaDyk I, 37.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorki: TS, KS