ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2022
WIELKOPOLSKI przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1631-1661
Formy: ? wielkopolskiego; wielkopolskie; wielkopolskie; ~ st. równy lp M. m wielkopolski; ż wielkopolska; n wielkopolskie; D. m wielkopolskiego; ż wielkopolskiej; n wielkopolskiego; C. m wielkopolskiemu; ż wielkopolskiej; n wielkopolsku; B. ż wielkopolską; n wielkopolskie; N. m wielkopolskim; ż wielkopolską; Ms. m wielkopolskim; ż wielkopolskiej; lm D. wielkopolskich; C. wielkopolskim; N. wielkopolskimi; Ms. wielkopolskich
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiwszystko po myśli Pana swego sprawiwszy, gdy wtem dobrej myśli Dała się okazya pod wieczorne cery, A król pełen ochoty, swe tam kawalery Rachfał jenerał kujawski An. 1403 Rachfał Leszczyński dworzanin i sekretarz Fryderyka cesarza, pierwszy hrabia z Leszna, marszałek koronny, potem kasztelan poznański, jerenał wielkopolski, dwunastu starostw inszych starosta, 1701 posłem do Węgier. TwarSRytTur 108. ...tedy Authoritate praesentis Conventus waruiemy, iż teraźnieyszy Seym Konstytucyom o Seymach w Grodnie odprawować się maiących, nic derogare nie ma, y owszem stosuiąc się ad tenorem Konstytucyi Anni 1699. o alternatach po złożonych dwoch Seymach Koronnych immediaté następuiących, y o alternatach consequenter odprawionych, Prowincyi Wielkopolskiey y Małopolskiey, Seym trzeci z Alternaty W. X. Litewskiego, w Grodnie złożyć deklaruiemy. KonstLub 88. Miecisław zaś, już nie śiłami, ale sposobami i perswazyą starośći swojey namawia Helenę Matkę Leszka, aby mu ustąpiła rząd Polski obiecując Synowi jey sukcessyą Xięstw Wielkopolskich. ŁubHist 26.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK