W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.05.2022
GOŹDZIEC rzecz. m
Warianty fonetyczne: GOŹDZIEC, GOŚCIEC
Słowniki:
SStp (goździec), Kn (goździec), T (goździec), L (goździec. gościec; XVII w.), SWil (goździec, gościec), SW (gościec, goździec), SJP (gościec) notują
SXVI nie notują
Formy: lp M. goździec // gościec; C. gośćcowi; N. gośćcem; Ms. gośćcu
Znaczenia:
»zbity kłąb włosów na głowie, kołtun «: Gośćiec. TAk się miedzy páchołki teraż Gośćiec wnęćił/ Nie ieden nań styskuie choć się nie wykręćił. Ieden go włáźni párzy/ á drugi na słońcu/ Owemu gębę skrzywił/ temu śiadł ná końcu. FraszNow C3v. Iedna iest przymiot/ abo po prostu mowiąc/ páni franca: á druga/ on nieszcżęsny gośćiec/ abo kołtun; o ktorym mniemania wiele głupich/ y baśniom bárzo podobnych między ludźmi. Zámknę tedy te kśięgi moie o wodzie Skláney temi dwiemá chorobámi: pytáiąc się/ iesliż tá wodá ták fráncy/ iako y gośćcowi iest co pożytecżna. SykstCiepl 195. Goźdźiec, g. gozdźćia [!], kołtun. Nerven-Kranckheit daraus Juden-Zöpffe entstehen. maladie de nerfs d'où vient la plica. T III 411.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG