W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 28.10.2011
AKTORSTWO rzecz. n
Słowniki:
T, L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1655
Formy: lp M. aktorstwo; D. aktorstwa; N. aktorstwem
Znaczenia:
1.prawn. »pełnienie opieki nad nieletnim«: Ozwali sie wszyscy Trzey Ich Msc PP opiekunowie bezprawnie przydani Samym Aktorstwem y broniąc Pana Macieia Oziębłowskiego [...] na Roki przyszłe fałszywie podane. DekrŻmud 65v.
2.prawn. »własność«
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: aktorstwo wieczyste: WJMPanu Janowi Kazimierzowi Matuszewicowi, cześnikowi mińskiemu z wyznaniem aktorstwa wieczystego dóbr Rahozina [...] danego [zapisała Joanna Podbereska]. MatDiar I, 778.
3.prawn. »powództwo«: Aktorstwo, powodztwo. des Klägers Partey. la partie qui demande quelque chose en Justice. T III 4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: TS, WG