W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2022
MIENIĆ I czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: bezok. mienić; ~ cz. ter. lp 1. os. mienię; 2. os. mienisz; 3. os. mieni; lm 2. os. mienicie; 3. os. mienią; ~ cz. prze. lp m 3. os. mienieł; ż 3. os. mieniła; n 3. os. mieniło; lm nmos 3. os. mieniły; ~ tr. rozk. lp 2. os. mień; ~ im. wsp. mieniąc; ~ nieos. cz. prze. mieniono
Znaczenia:
»wymienić, podać; sądzić, utrzymywać«: Ze zas osoba moia woczach WMMPana nie ma iako [...] WMMPan mienisz powagi Coz ztym czynic? PasPam 137v. Insza to iest [...] uczyć się Pierla Italiano pierla franciezo [mówicie po włosku?, mówicie po francusku?] a insza uczyć się Verdo [kto idzie] Mien hasło. PasPam 138.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
MIENIONY
im. przym. bier.
Formy: lp M. m mieniony; ż mieniona; n mienione; D. m mienionego; ż mienionej; B. m żyw mienionego; N. m mienionym; Ms. ż mienionej; lm M. mos mienieni; nmos mienione; D. mienionych; N. mienionymi; Ms. mienionych
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiCżwarty ieszcże przed tą Apostázyą (zá to/ że iuż zostawszy Włádyką przećiw swey Zakonnicżey Regule z żoną ále nie iák z siostrą mieszkał) w klątwę álbo excommunicatią od zwierzchniego Pásterzá swego będąc włożony/ z tákowąż iáko y wzwyż mienieni pokutą żywotá swego dokonał. SmotLam 78v. Zaraz w jego arei, z marmurów mienionych Podawa się fontana na czterech złoconych Lwach stojąca, oddana z koryntyjskiej miedzi! TwarSRytTur 102. Niechay kto chce tám z Phisyki/ Mądry dyszkurs wiedźie. My záś wolęm ssáć kufliki Przy długiem obiedźie. Niechay żołnierz vzbroiony Swoie liczy bitwy. V nas wtąniec iść mięniony/ Przyięmne gonitwy. KochProżnLir 153.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPasZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2022
MIENIĆ II czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1690
Formy: im. wsp. mieniąc
Znaczenia:
»zmieniać«: Abyś doskonalej mogł odmierzáć po połdyámetrze miárę miązszośći i odległośći oraz pálca iednego od inszych, obeymiy ią w cyrkiel tęgi y niemieniąc otwárćia przestáwiay nożki jego po iedney prostey linii cáłego połdyámetru. A rachuiąc te przestáwiania będźiesz miał liczbę, ktorej masz szukáć w kolumnie dźiewiątej. SolArch 74.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ERZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 30.06.2022
MIENIĆ III czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1677-1690
Formy: cz. ter. lp 3. os. mieni
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiGdy weń ziemia słonecznych nie puści promieni, Wtenczas się ćmi, wtenczas swe księżyc światło mieni; Aż skoro minie ziemię i z słońcem się zroczy, Znowu cerę rozświeci, znowu rozwidoczy. PotFrasz1Kuk II 103.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER