W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 21.11.2019
AKTUALNY przym.
Słowniki:
L (XIX), SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1721-1729
Formy: lp M. m aktualny; ż aktualna; D. ż aktualnej; B. ż aktualną; N. m aktualnym; ż aktualną; Ms. m aktualnym; lm B. mos aktualnych; nmos aktualne; N. aktualnemi
Etymologia: <śr. łac. actualis>
Znaczenia:
»będący, odbywający się obecnie, teraźniejszy; rzeczywisty, prawdziwy«: Im P Baranowicz Straznik Aktualny Polny WXLgo kontraktuie. SapANot 107. Iest z aktualną ruiną potrzebnego, ktory musi dać, co lichwiarz wydusi nanim. JabłSkrup 76. Do tych czas do Aktualney possesyi [...] praw swoich przyść nie mogła [inwestytura przysługująca Domowi Saskiemu]. IntrHist 246. [...] [Król] aktualnemi cnotami wspiera y utrzymuie [...] Koronę, y ktorego zapędom sam BOG [...] zdaie się tak szczęścić [...]. GazPol 1735/56, 2 nlb.. [...] to iest tak rzecz doskonała, iakoby iuż był aktualny pokoy w Europie. GazPol 1736/83, 7 nlb.. Na szybikowych solach, gdzie tylko na miar 6 albo mniej ściana wysoka będzie względem kamienia, w którym ażeby kłapci nie ukrócić, z wierzchu i spodu szromy rąbać muszą, należy im rachować nad aktualne miary w długości każdego kłapcia miarę l. InsGór 1743 104. Oyczyzna intus została bez wszelkiey prowidencyi y sposobow, ktorychkolwiek Woysko, y Woyna aktualna potrzebuie. DanOstSwada IV, 3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: TS