W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 04.06.2013
*BRYZELIOWY przym.
Warianty fonetyczne: *BRYZELIOWY, *BRYZYLIOWY
Słowniki:
Kn, T (brezyliowy), L (brezyliowy bez cyt.), SWil (brezyliowy), SW (brezyliowy) notują
SStp, SXVI, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621
Formy: lp M. ż brezyliowa; D. n bryzyliowego
Znaczenia:
1. »odnoszący się do drzewa brezylii«: Dwie sztuki drzewa brýsiliowego. ArchRadziw 1638 79, 1.
2. »odnoszący się do barwnika otrzymanego z drzewa brezylii«: Bryzéliowa fárbá Sanguineus color, Plin.Thyles. fit etiam ex ligno Brasiliensi [...]. Kn 48.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DL