ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 28.07.2022
WIETRZNY przym.
Słowniki:
nie notują
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiGDy máterya oná wietrzna o ktorey w wyższym Rozdźiale że się od Mieśięcy zátrzymánych podnośi mowilismy/ tu gdy się przez żyły serdeczne/ ábo żył[...] c[...] uam do sercá wemknie/ skakánie y sercá drżenie sprawuie/ ábowiem gdy serce to co mu iest przećiwko przyrodzeniu posłánego wygnáć vśiełuie/ poruszeniem to przyrodzonym czyni. CiachPrzyp C2. Robił i wietrzne młyny, które nie tylko mełły, ale i cepami zboża młóciły, tylko było nawozić. NowSakBad 332. Y tenże to Bog iest twym przewodnikiem, Co ćię kędy chce wietrznym pędźi brykiem, Ten ćię do Wloszech pewnie záprowádźi, Ktoryć ná morzu ták długi czás wádźi? OvChrośRoz 95. Trochę na zdrowiu falując, ruszyć się nie mogłem do Dubowa, nie mniej i dla czasu srodze wietrznego. RadziwHDiar 136.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK