W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 02.10.2023
WILCZATY, WILCZASTY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy: lp M. m wilczaty; ż wilczata; n wilczate; D. m wilczatego; B. m żyw wilczatego; Ms. m wilczatym; W. m wilczaty; lm M. nmos wilczate
Znaczenia:
»szary«: Száry/ podpaláły/ wilczásty. Rauus, raua lupa. Kn 1101. Item Káret dwanáśćie Krolewskich bogátych, przy káżdey znowu bárwiáni rożni, á osobliwie ostátnia naybogátsza złotem haftowána, wewnątrz y powierzchu, ktora [!] ośm końi wiozły, w szorách srebrno złoćistych, pod kitámi y fiokámi, koloru iásno Isabellowego, álbo Wilczátego, z herbámi swoiemi Krolewskiemi [...]. RelWjazdKról A2-A2v. 1 Maii jksiądz biskup wileński darował mi konia pięknego wilczatego z przyjaźni swéj ku mnie. ZawiszaPam 127. Do tey maści należą konie Krudno myszate, Brudno wilczate, skaragniade, Dereszowate. ChmielAteny III 475. Między końmi pięknymi był trzeci w estymacji koń brata mego, ogier wilczaty turecki, przy piękności swojej rosły dosyć, jak rzadko między tureckimi końmi taką rosłość widzieć [...]. MatDiar 228.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: brytaniczka wilczata: Dianka Brytaniczka Wilczata. ArchRadziw 1638 388, 2.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: PK