ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 23.08.2022
STRYCH rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Formy: lp M. strych; D. strychu; B. uż. nżyw. strych; N. strychem; Ms. strychu; ~ lm M. uż. nosob. strychy; D. strychów; B. uż. nosob. strychy; N. strychami
Znaczenia:
1. »pomieszczenie pod dachem«: Pani Wiktoria Kralowa mieszczka lwowska, dziękując Naświętszej Pannie za osobliwe dobrodziejstwo jej, iż synaczek imieniem Franciszek, który spadł był z wysoka, z kamienice, to jest z strychu na piętro drugie i głowę stłukł sobie aż do mózgu prawie zdrów został, oddała votum, srebrną główkę całą dziecięcia swego. InwDomLwowGęb 326. Strych z tarcic sosnowych, do którego wschody z poręczem. DwórHunGęb 23.
2. »sposób, styl, reguła«: Klasztor świętey Kátárzyny leży w doliźnie/ między dwiemá gorámi iśćie bárzo wysokimi/ murem obwiedźiony/ fundował go Iustynian Cesarz y iest to naprzednieyszy klasztor Grecki/ Zákonnikow Reguły świętego Bázylego/ ktorzy tu mieszkáią/ y Greckim strychem nábożeństwo odpráwuią/ dzwonow nie máią/ w kołká mośiądzowe biią/ ktorych dźwiek głośny/ Mnichy do kośćiołá woła. BreyWargPereg 32. Gdzież on wąs staropolskim strychem? PotFrasz2Kuk II 270.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW