ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2022
NADAWAĆ I czas. ndk
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy: bezok. nadawać; ~ cz. ter. lp 1. os. nadaję; 3. os. nadaje; nadawa; lm 1. os. nadajemy; 3. os. nadają; nadawają; ~ cz. prze. lp m 3. os. nadawał; ż 3. os. nadawała; lm mos 3. os. nadawali; nmos 3. os. nadawały; ~ tr. rozk. lp 2. os. nadawaj; lm 1. os. nadawajmy; ~ im. wsp. nadając; ~ nieos. cz. prze. nadawano
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTak barzo ich cura Reipublicae tangit, że mało mając na dawnych onych reguł fundacjach i przyczynaniu ich, insze jakieś, przedtym nie widane i tu nie bywałe reguły co raz wprowadzają, wsi, dochody niemałe nadawają, klasztory, kościoły, których przedtym infinitus jest numerus, jem budują. RozRokCz II 130. NIezbożność haeretycka zá czásow naszych/ iest iáko niewstydliwa wszetecznicá/ co owo powolna iest káżdemu/ ná wszeláką niecnotę: y iáko oná sławna korteziánká v Sálustiusá: o ktorey mowi: iż ták ćielesnośćią gorzáłá/ że częśćiey gábáłá mężczyzny/ á niż onę gábano. ták y haeresia/ częśćiey się nádawáłá sámáż ludźiom niezbożnym/ y złych postępkow/ iáko wypátrzyćielká/ ábo iák towárzyszká/ y owszem sługá/ y pośrzedniczká ná wszelką sprosność niesłycháną; á niżby iey miano szukáć. BotŁęczRel IV 60. Iż my skłoniwszy się do supliki nam podanej od niewiernych Żydów miasteczka naszego Sasowa, aby się mogli takim prawem zaszczycać, jakim się insze miasta nasze dziedziczne zaszczycają, takowe im prawo i potomkom ich wiecznymi czasy nadajemy i konferujemy. JewPriv II 223. [...] Onoż teraz iáko się iáłowicá goni Zá dorodnym Buháiem/ y nádawa sámá: Táż to Wenus: tá nowa Neronowa Dámá/ Y Troiáńska Helená: O záprawdęć nie ma Wstydu w oczách. TwarSPas 30. Pretenduią on, ile źe lege bywszy Legatus natus, żeby mogł sam funkcyą Nuncyuszá administrare w Polszcze, y że to z fundácyi Arcybskupá Gnieźnieńskiego wyczytał, że wszystkie te prerogatywy sedi Gnesnensi nádáwa Papież, która to pretensya magno motu agitabatur. RadzKwest 99. Ledwo iest ieszcze 1500. lat, iako Grecya liczyć, y imona gwiazdom nadawać zaczeła. BohJProg I 67.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
NADAWANY
im. przym. bier.
Formy: lm M. nmos nadawane
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji8 Pokuty iák wielkie nádawáne zá grzechy. KwiatDzieje 13.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AWZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2022
NADAWAĆ II czas. dk
Słowniki:
nie notują
Formy: nieos. cz. prze. nadawano
Znaczenia:
»dać w dużej ilości«: Gdy mu niemáło nádawano pieniędzy/ puśćił się w drogę: á gdy sługá y dla ćiężaru y dla gorącośći/ nie mogł ich zánieść/ rzekł Aristippus: Co możesz to nieś/ á ostátek porzuć ná drodze. BudnyBPow 19.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW