Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2020
KADI rzecz. m
Warianty fonetyczne: KADYA, KADY
Słowniki:
SXVI (kadej, kadus, [kady]), SWil, SW, SJP (kadi, kady) notują
SStp, Kn, T, L nie notują
Formy: lp M. kadya // kady; D. kadya; B. uż. żyw. kadya; N. kadym; ~ lm M. uż. osob. kadye // kadyowie; N. kadyami
Etymologia: <tur. kady 'muzułmański sędzia; hist. starosta na czele okręgu'>
Znaczenia:
prawn. »w Imperium Osmańskim: sędzia«: Dziewka [...] przeklinać kadya poczęła. [...] Kady i słowa nie rzekłszy a wszystko prawie połknawszy, poszedł. SaadiOtwSGul 181. Dziewka już przeczuwawszy o zamysłach kadyowych [...] przeklinać kadya poczęła. SaadiOtwSGul 181. W mieście Hemedan nazwaném, był kady [wójt] uczony, ale młody. SaadiOtwSGul 181. Do łaźni dziewka z matką idąc, z kadym się potkały. SaadiOtwSGul 181. Szedł skarżyc do kadya na konowała. SaadiOtwSGul 210. Krewni zowią się Ulan, Szlachta znácznieysza, Murzowie [?], Sędźiowie Kádye, Rządcy Begi, Brácia Soldan [u Tatarów]. ChmielAteny II 452. Do niego [muftego] náleżą wszyscy Duchowni Ottomańscy, iako to Kádyleskier. Naywyższy Sędzia Woyskowy [...] Kadyowie Sędziowie Miast, Wsi, Powiatow. ChmielAteny II 485. Kádya w Księgi wpisuje [ślub turecki] ChmielAteny II 494. W stan Małżeński wstępują Turcy przed swemi Kadyámi, to iest Sędziami (bo y ci u nich Duchowni). ChmielAteny II 494.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: MBM