ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 10.10.2022
MLECZNO rzecz. n
Słowniki:
SXVI, Kn notują
SStp, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: lp M. mleczno; D. mleczna; B. mleczno
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiALVERNIA. DZieli się ná nizszą y wysszą/ támtey głową iest S. Floros, á tey Clarusmons: támtá iest wszytká gorzysta/ obfitsza w bydło/ á w mleczno/ á niż w zboże: á tá ma to wszytko/ co tylo może kráiná ktora támeczna rodźić/ iáko wino/ zboża/ száfrány/ ryby rozmáite/ miody/ kliie/ lásy/ ma nie málo kásztelow/ y fámiliy zacnych. BotŁęczRel I 37. Nabiał v. Mleczno. Kn 451. Inwentarz na Junoszu. — Summa krów 17. Statki mleczne: fletów do mleczna 75, kubłów z żelaznymi pałąkami 3, węborków do wody 2, balijów do wytłaczania serów 2, balijów z nakrywkami każda o 3 węborkach — 8, kierzniów do robienia masła: jedna większa, druga mniejsza — 2, baran z tłukiem na walcu żelaznym 2, szkopków 3, faska do śmietany 1 InwChełm 33. Ma każdy myta fl. 12, żyta kor. 12, jęczmienia kor. 3, grochu kor. 2, piwa beczkę 1, na mleczno krowę albo fl. 10, na okrasę świnię albo fl. 1 s. InwChełm 108.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz mleczywo.
Autorka: ER