W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 06.03.2023
KAPEDZIJ rzecz. m
Warianty fonetyczne: KAPEDZIJ, KAPIDZI, KAPIDZIEJ, KAPUDZIEJ
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1623
Formy: lp M. kapidzi; ~ lm M. kapedzije; kapidzi // kapedzi; uż. osob. kapudziejowie; D. kapedzijów; kapidzich; B. uż. osob. kapidziejów // kapudziejów; N. kapidziami
Znaczenia:
»odźwierny, żołnierz pełniący straż u bram pałacu sułtańskiego konnego«: Obiecali mu ysz pewnie tego Abaze wpowrozie przywiodą albo pewnie Vdawaią y posłali Kapidzieiow, ale on tego nie słucha ZbarDiar 22. Milczy świat, krom zwyczajnej kapedzijów warty - ci, jak zajdzie mgłą wieczór i Stamboł zawarty, z pochodniami ciekają, gdzie li po ulicach o biegunach i nocnych słyszą pijanicach [...]. TwarSLegK 119. Po czterech co przedniejszych szarajowych stronach przy otwartych wartują kapedzije bronach. TwarSLegK 139. Kápudźieiowie konni z kopiykámi chorągiewnemi/ szło ich trzy tyśiące świetno y zbroyno/ zbroie złoćiste chędogie: tu piechoty tyśiąc z dźidámi. StarWyp C. 1. Naprzod Odźwierni Kapidźi. 2. Bostandźiowie, to iest Ogrodnicy. RicWielJMon 50. Kapidzi. Odźwierny, exekutor. Kapidzi basza. przełożony kapidzich. GośPos 354. [...] wszedł in interiora namiotu jm. pan poseł, którego dwóch jako i z nas każdego prowadziło za kraje kaftanu trzymając kapudziejów [...] RadziejHTurDyp 331.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA