ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 09.11.2022
KAPER rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1700
Formy: lp B. uż. żyw. kapra; ~ lm M. kaprowie; B. uż. nosob. kapry
Znaczenia:
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTym czasem I. M. Pan Feld-Marszałek y Generał Gubernator per Livoniam Graf Dahlberg, zasobliwego swego y wczesnego Stárania jako wierny Consiliarz, I. Krol, M. miał wszystkie Kapry, Lodigi, Strugi, Baty y insze tym podobne do przepráwy Woyská Promy, na pogotowiu, ktore dobrze Dziáłámi i polnymi obwárowáne y opátrzone byli, y ták przygotowáne, że rázem kilká tysięcy Woyska piechotnego przepráwić się mogło. RelRyg 1.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiDie 7. Káprowie podsunęli się byli pod Kwártyerę Iego Krolewskiey Mći, y poczęli ogniá dawáć, lecz od Armát Iego Krolewskiey Mći są spędzeni [...]. RelWyj 9.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA