ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2022
KAPLICOWY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1743
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiParastata iest podpora álbo filar kwadratowy, ná ktorym się arkusy opieraią. Łączą się czasem álbo z Pilastrami álbo kolumnacyami, y zowią się skrzydła kolumn, czyli Przysłupie. Daią się dla tego áby utrzymywały arkusy pomiędzy słupiu: iáko widzieć w Kościołach Kaplicowych. BystrzInfArch B3v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: DA