ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2022
MNOŻNOŚĆ rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy: lp M. mnożność
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiHipokrates rozumie/ że są delikaći y mnoźni południowi/ á pułnocni. nie: ále to przećiwko doświádczeniu pospolitemu: Bo Gottow/ Tátárow/ Niemcow/ táka iest mnożność/ y nie tylko pułnocne kráie Miásty wielkiemi nápełnili: ále też wszytkę Europę osadźili/ nie tylko Niemcy zá Dunáiem: ále też Scándowie. ná ostátnich gránicách Tátárskich położeni. PetrSEt 86. A iż Tátárzy są gorący y wilgotni/ ztąd pochodźi mnożność: nie iest rzecz wątpliwa/ iż są bárzo mnożni/ iáko wszytkie kráie pułnocne. PetrSEt 87.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER