Data ostatniej modyfikacji: 29.10.2020
*AMBUZ rzecz. m
Słowniki:
SXVI (supl. ambus) notują
SStp, Kn, T, L, SWil, SW, SJP nie notują
Formy: lm D. ambuzów
Etymologia: <śr. łac. ambussus; niem. Amboss>
Znaczenia:
»kowadło«: [Spis zdobyczy bitewnej:] Wielkich y máłych Ambuzow, 2000. RubJan U3.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: EM-P