W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2012
AMEN wyk.
Słowniki:
SXVI, T, L (XVI-XVIII), SWil, SW, SJP notują
SStp, Kn nie notują
Formy:
Etymologia: <hebr. amen>
Znaczenia:
1. »uroczyste zakończenie modlitwy lub wezwania do Boga, uroczyste wyrażenie zgody, potwierdzenia, lub życzenia, aby coś się stało«: Y błogosławił Ezdrasz PANu Bogu wielkiemu/ a wszystek lud odpowiadał Amen/ Amen. BG Rdz Ne 8, 6. Sczęsc Panie Boze [...] wyprawie, aby bez szkody, wzdrowiu dobrym [...] do nas rodzicow swoich i małzonki swei miłei powrócił. Dai to Panie Jesu. Amen. VorLetSkarb 219. Oycze nasz/ któryś iest w niebie [...] twoie iest krolestwo y moc y chwała na wieki wiekow. Amen. PolPar 240. Pismo [...] tu kładę [...] Consens [króla] nowy na Elekcyą. W Imię Przenaświętszey y nierozdzielney Troyce świętey, Amen. LubJMan 27-28. W Imię Boga w Tróycy Przenayświętszey iedynego Amen. [...] R. pań.: 1696. Fatalna na Rzeczpospolitą naszą Polską nastąpiła roku tego okazya, przez Smierc Królewską. OtwFDzieje 1. Izba cała za Kasztelanem Brzesckim odezwała się, przeklinaiąc Auctorem zerwanego dla swoiey prywaty Seymu, boday przepadł, wołaiąc; a Xięża zawołali Amen. KonSRoz 3.
2. »przen. koniec«: Dobrzy a baczni będą dziękowali Zatym wasz wsistkich P. B. porucząmy komedyey dokończenia [!] mamy. Amen. KodKon 37. Ze trzech części złożona każda oracya: Początek drugi środek, trzecia konkluzyja, Niech, kto co chce, obiera, wziąwszy na egzamen: W moich uszu ze wszytkich trzech najmilsze Amen. PotMorKuk III 83.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Vulgo dicitur. Nie iusz amen. i[dem] nondum est finis. KnAd 8. Choc sie tez wyłomiesz raz drugi nie iuz to Po sprawie trudno masz rzec wygrałem nie Amen Ani koniec niewoli iescze wniey zostawasz. OpalKSat 8.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM