W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.10.2021
AKWILONOWY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1673
Formy: lp D. ż akwilonowy; lm M. nmos akwilonowe
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: dmy akwilonowe: ▲ kraina akwilonowa: Tedy drugiego roku bicz gotowy Z krainy zpuszcza Bóg Aquillonowy I, az za Morza prowadzi Szwedzkiego Krolá ná wścięcie národu Polskiego: Z ktorym młodź oraz ná cudzą krew chćiwa Idzie tam gdzie ią, krew własná zagrzewa. OblJasGór 5r.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: TS