W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2020
*AKWIZYCJA rzecz. ż
Słowniki:
SWil, SW, SJP notują
SStp, SXVI, Kn, T, L nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1733
Formy: lp N. akwizycją
Etymologia: <łac. acquisitio>
Znaczenia:
»zdobycie czego, zajęcie«: Wystrzegać się [...] woyny nie zaczynaiąc Iey nigdy offensive, nie łudząc się na pewną akkwizycyą iakiego kraiu, ktorego mamy dosyć wielką z łaski Boga obszerność. LeszczStGłos 111.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: TS