ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 24.01.2023
MOŁODEC rzecz. m
Warianty fonetyczne: MOŁODEC, MOŁODZIEC
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1620
Formy: lp M. mołodec // mołodziec
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiJeszcze kość wielooka zewsząd nosi oczy, I mołodec obaczy jak kot o północy. ZimBLisBad 214. Byłá gorá/ źwierzecą iuchą mokra wszędźie: A iuż południe/ rzeczy ćieni/ poskracáło/ Y słońce obu kresow poyśrzodek trzymáło: Gdy mołodźieć Hyántski po knieiách sięswemu Towárzystwu powiedział vwiiáiącemu? Dźieći/ z śieći/ y z żelaz/ źwierzęca sowićie Krew płynie/ y wyszedł nam ten dźień známienićie: Iutro iák skoro zorza/ ná rumiánym kole Swiátłá przystáwi/ tákże wyiedziemy w pole. OvŻebrMet 58. KVpidyná lub miłość/ wszytko owym Dźieckiem Máluią/ á on dawno dźiádem Stároświeckiem. Czyli ze wszytkie nasze stárzeią sie dźieie/ Ten to isty mołodec/ im stárszy młodnieie. KochProżnEp 36. Tráfi się Zołnierz grzeczny/ albo inszey wokácyey Mołodec/ ále rownieyszy kondycyey; służy/ przesłuży/ pod czás y to co ma/ stráći ná usłudze Oyczyżny/ nie ma sposobu urość. GorzWol 24.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER