W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 30.03.2023
ALABASTR, ALABASTER rzecz. m
Warianty fonetyczne: ALABASTR || ALABASTER, *HALABASTER
Słowniki:
SStp (alabastyr), SXVI (alabaster, alabastr), Kn (alabastr), T (alabaster), L (alabastr), SWil (alabaster), SW (alabaster, alabastr), SJP (alabaster) notują
Formy: lp M. alabaster // alabastr; D. alabastru // halabastru; B. uż. nżyw. alabastr; N. alabastrem; Ms. alabastrze; ~ lm M. uż. nosob. alabastry; D. alabastrów; B. uż. nosob. alabastry
Etymologia: <łac. alabaster>
Znaczenia:
1. »minerał, szlachetna odmiana gipsu«: Iednę [część] wapná z Alábástru palonego y miáłko vtártego do tego bráli. SyrZiel 953. Alábástr kámięn/ Alabastrites [...] Lapis ex marmoris genere [...] Onyx [...] v. Onich. Kn 5. Biały jest polerowny alabastr z Karrary. MorszAUtwKuk 35. Kaplica, wszytkie sciany subtelną i misterną robotą słano osobami marmuru białego, albo raczey halabastru. BillTDiar 56. Páłác [...] Był szczero z Alábástru czarno vkłádány w száchownicę Mármuręm. TwarSPas 3. ALABESTRE [...] Alabastrites [...] ALABASTER Kamień rodzay mármuru barzo biały. DanKolaDyk I, 76. ALABASTR rodzi się w Indyi [...] y po rożnych Kráiach światá. ChmielAteny1755 I 635. Alabaster, Albaster. albatre, m. T III 4.
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: alabastr gładzony: Smukownieysze czoło Nád Alábástr głádzony. TwarSPas 6. ▲ alabastr miałki: Gips/ wapno chędogie/ ábo álábástr miáłki do pobielániá/ do wybiiánią [!] figur. Gypsum [...]. Kn 190. ▲ alabastr orientalny: Drugie Organy z Iaspisu, Alabastru Orientalnego y Saskiego, kamieniem wężowym adornowáne. ChmielAteny II 239. ▲ alabastr polerowany: W nim [w ciele dziecka] żyłki snádnie będzie mogł rozeznáć káżdy/ iáko iáki Alábástr polerowány biały/ iásne. SyrZiel 184. ▲ alabastr saski: Drugie Organy z Iaspisu, Alabastru Orientalnego y Saskiego, kamieniem wężowym adornowáne. ChmielAteny II 239. ▲ alabastr tłuczony: Posadzká w Kościele [...] gładka dána z Alabástru tłuczonego. ChmielAteny II 461. ▲ peryjski alabastr: Ody pierwej rzędem długim widziem, że na pyszną areą Solimany wnidziem. Z peryjskich alabastrów ciosanego bruku ambit sam i wszerz, i wzdłuż na strzelenie z łuku, kołem poszły pałace i dachy od spiże, gdzie santoni i inni mieszkają derbiże. TwarSLegK 133.
Związki frazeologiczne: bieleć jako alabaster: ◆ jak(o) alabastr biały:
Przenośnie: Oczy nád kruki/ płeć nád śnieg ozdobna/ Ustá kánárskich rumieńsze korali/ Pierś w Alábastrze. TwarSDaf 62. ◼ Te dzieie widáć było z roznych cięni [...] Iusz znich y Koral, y Rubin gorący Iusz y Alabastr y Smaragd smieiący Patrzał. OblJasGór 142. ◼ Temi [włosami] bo beły długie y zgęstwione/ Swe álábástry miękkie zasłoniła [dziewczyna wychodząca z kąpieli]. TasKochGoff 394. ◼ Iáko piękna byłá [panna]/ Iáko szyiá/ iáko pierś ná wierzch się dobyłá; Coż dálsze Alábástry? TwarSPas 98.
2. »przedmiot z alabastru, naczynie, posąg«: Wszedszy jawnie do gospody onej i z alabastrem dziwnie maści wonnej przypadła z tyłu do naświętszej stopy [Maria Magdalena]. MiasKZbiór 150. Kiedy to huknie impet kiedy się mury poczną trzaskać kiedy owe marmury Alabastry latać. PasPam 60.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorki: TS, KS