W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 23.01.2023
KARABE rzecz. m albo ż albo n
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: (zapewne nieodmienny) lp M. karabe
Znaczenia:
»gatunek bursztynu«: [...] weźmi [...] Burstynu/ ktory kárábe zowią/ kwiátu iábłek Gránátowych [...] po łoćie. SyrZiel 259. Y z tych rożnych pomienionych powieśći, ludźki rozum według Plátona nie może przeniknąć; Mágnes tedy ćiągnię żelázo, Cárábe ábo Burźtyn zdzbło y plewę, á inszy kámień ćiągnie skło. Ták w rzeczách stworzonych są pokazáne sekretá dźiwne Filozofom przez doświádczenie, ktoremu nikt przeczyć nie może, y doświádczamy tych, według náuki Filozofow, ktorzy te wynáleźli. AlbSekr 315.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz *bursztyn.
Autorka: DA