ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 10.02.2023
MORGArzecz ż, MÓRGrzecz m
Słowniki:
nie notują
Formy: lp M. m mórg; ż morga; D. ż morgi; B. ż morgę; ~ lm M. m albo ż uż. nosob. morgi; D. ż mórg; B. m albo ż uż. nosob. morgi
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiTuśżąc, ze ieden drugiemu przeszkodą W zamysłach spolnych będzie nieomylną Lecż y Caesarza nadzieie zawiodą Gdy rewizyą Skarb uczyńi pilną Gdy wracać przydzie z iego niewygodą To, co wziął komu Ociec reką śilną Ale y morgi, y place y łany Kazdy swe zechce odiąć na przemiany. ChrośKon 77. Ogrodników 5, chałupy jeszcze dobre z ogrodami do nich należącymi i mórg roli w każde pole pańską oziminą zasiane. InwChełm 94. Morg zaś ieden zamyka w sobie sznurow 3. á prętow 30. á łokci 220. Bo ieden sznur liczy prętow 10. ieden sznur łokci połosma. BystrzInfRóżn Z2. Jan Zacharzewski daje z jednej kwarty zł 4 gr 14, owsa wierteli 3, kapłonów 2. Z drugiej morgi daje tynfów 11; wyżąć powinien żyta zagonów 10, jęczmienia 10, owsa składów związać i zgrabić 10, kapłonów 2. InwKal II 171.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER