W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 26.09.2023
*SZPALER rzecz. m
Warianty fonetyczne: *SPALER
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1634
Formy: lm N. szpalerami // spalerami
Znaczenia:
»rodzaj obicia; przykrycie«: Potym mułow tákże pięć set z rzeczámi woiennemi y obozowemi rynsztunkámi szło/ szpálerámi nákryte cudnemi/ przy tych szło piechoty tyśiąc z iánczárkámi długiemi chłopia dobrego młodego: szło też tu wozow blisko dwu set ćiężkich po sześć koni dobrych w káżdym/ á przy káżdym woźie láternia/ pies/ rusznic ábo iánczárek pará/ y dźidá. StarWyp A2v. Kośćioł był wspániále bárzo ozdobiony/ kosztownemi dźiwnie szpalerámi/ iádámászki/ y przedźiwnym iedwabnym obićiem/ tym porządkiem/ iáko się záraz opisze. RelBar C4v. [...] Kośćioł był obity spalerámi Krolá Iego M. bogátemi. IngrKról Av.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM