W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2023
KOLASA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: post 1603
Formy: lm D. kolas; B. kolasy
Znaczenia:
»rodzaj lekkiego powozu, bryczka«: Odbiegła Moskwa wozów, kolas i rysztunków wojennych, miedzy którymi pancerzów najwięcej było. GórnDzieje 233. Lecz Fráncuzowie od szpiegow przestrzeżeni o iego nástąpieniu/ kolasy y wszystkie inne zawády w gęsty lás pokryli/ lud w mieyscu wyniosłym á szerokim vszykowáli/ co on posłyszawszy/ prędko w kupę tłumoki złożyć/ do zbroie sie rzućić kazał. CezWargFranc 164. [...] zá strwożeniem się Ciurow kolásy prowádzących/ ktorzy w postráchách tákich (tylko gdzie kwiczoły wrzeszczą/ á miedzy kokoszym pogłowiem) nigdy nie bywáli/ z ktorych iedni wszystkiego poodbiegáli/ drudzy konie po wyprzęgawszy/ poućiekáli/ trzeći z podkoláśia woleli vmrzeć/ niż się vkazáć/ ták się był w kupę on Tabor pomieszał/ że go z mieyscá ruszyć nie byłá podobna [...]. SzembRelWej A4. Poszedł ku nam prędko/ y widząc kilkánaśćie kolas namyślnie ná drodze z beczkámi/ z szmátámi porzuconych/ vtwierdzony w opiniey o boiáźni nászey/ ze wszytkiem Kommunnikiem ktorego było pod piętnaśćie tyśięcy/ zápálczywie przypadł zgodzinę ná dzień/ ledwiesmy stánęli porządnie. Pogrom A4v. [...] tu Paszkarzow [!] przednich sto w bárwie dobrey káżdy z száblą y z rusznicą: zá temi iechał iákiś Bászá/ máiąc sto koni z dźidámi/ z páłászámi/ y z pistoletámi stroyno Iánczárow pięćdzieśiąt státecznych kátánow: szło y kolas sześćdźieśi]ą]t/ tych Puszkarzow z żywnośćią y z rzeczámi/ przy káżdey koláśie paná [!] iánczárek długich. StarWyp A3v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM