ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2023
*MOSZKA I rzecz. ż
Warianty fonetyczne: MOSZKA, *MOSCHA, *MOSZCHA
Słowniki:
nie notują
Formy: lp M. moszka; D. moszki; B. moszkę // moschę // moszchę; ~ lm M. moszki // moschy; D. moszk // mosch; B. moschy; Ms. moszkach; W. moschy
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiNiemász tám budowánia grzecznego/ oprocz Mosch ábo bożnic Tureckich/ á oprocz fondakow ábo skłádow dla kupcow cudzoźiemskich/ ktore wszystkie są z kámieniá żywego/ y zásklepione/ z fontanámi we śrzodku podworza. BotŁęczRel I 205. Nád iáskinią stoi Moszká Sáráceńska do ktorey ná káżdy dźień przychodzą Arábowie/ y Sárácenowie rozmáići/ y páćierze swe mowią do ś. Moyżeszá/ ktorego w wielkiey uczćiwości máią/ y przyznáwáią/ że był wielki Prorok. BreyWargPereg 20. Widźielismy nie dáleko tey gory mieysce/ kędy sie Moyżesz zá Fáráoná krolá do Páná Bogá modlił/ teraz w nim Sárácenowie Moszkę swą máią. BreyWargPereg 65. Zá tákowem ich Proroctwem/ Przyśiągł záraz Turczyn wszytkę śiłę obroćić ná Chrześćiány/ á nieprzestáć walczyć áż wszytek świát Chrześćiáński opánuie. Ia záś ták wykłádam/ Ze mąż ten co wieżę obálił/ iest to on S. Maurycy/ co Iulianuszá bluźniercę włocznią zábieł/ y Moszchę Turecką rozrućił/ ktorego mężá Máchometá być rozumicią: to iest Dyabłá w ćiáło ludzkie ktory był obleczony. ZrzenNowiny C4v. Budowne Moschy, y sprosne Meczety Przemieniayćie się w świętne Bázyliki Wesołe hymny; zbáwienne mutety Spiewayćie; depcąc swe báłwochwalniki Do pierworodney iuż przyszedszy mety W Rzymskich fontánách zmyićie swe fábryki, Zprofánowáne od Pagan Ołtarze Zákurzćie wonne dźiś thuribularze. ChrośTrąba Dv.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ERZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2023
MUSZKA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: MUSZKA, MOSZKA II
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1651
Formy: lp M. muszka; D. moszki; C. muszce; B. muszkę; N. muszką; Ms. muszce; W. muszko; ~ lm M. moszki; D. muszek; B. muszki; N. muszkami
Znaczenia:
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiV. Stworzyłze Bog muszki/ komory/ y tym podobne człowiekowi szkodzące Bestye? M. Stworzył. V. Ná coż? M. Ná chwałę Máiestatu swego/ muszki/ komory/ gádźinę/ ná vniżenie pychy człowieczey: áby gdy od nich bywa vráżony/ myślił czymby był/ iák niedołężny/ ktory robáctwu odiąć się nie może; Pháráoná hárdego nie Lwi okrutni/ áni drapeżni Niedźwiedźie/ ále komory/ y żáby dosyć vtrapiły. AnzObjWaś 22. Gąsienice, moszki i inne insekta nie szkodzą kapuście i wszelkim głobiom, które czwartego dnia po nowiu są siane albo sadzone lub których nasienie jaki czas leży w żółwiej skorupie, albo przy których blisko będzie posadzona miętka. DuńKal1731Rzecz 5. Metr Filozoficzny: Uważay do naymnieyszey stworzenie makuły, Ziołka, robaczki, muszki są to artykuły Natury pracowitey odwrot, y spław wody, Las y Ziemie, żywioły, y żyzne ogrody, Cokolwiek w Elementach skład obfity liczy, Z władzy Boskiey natura nad wszystkim dźiedźiczy. RadziwiłłowaFMiłość Dv.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiW Zwierciedle częściey, niż in Statu Politico przeźieraią się: często ich puder, przyniesie pudorem, á z muszkami ná twárzy, uleci Patriae salus. ChmielAteny II 63. DZIWAKIEWICZ. Proszę Madame: ta muszka nie dobrze iest ulokowana: przesadzę ią na lepsze mieysce. BYWALSKA. Uwalniam od tey fatygi. DZIWAKIEWICZ. Ale spuść się Wm Pani na mnie: ia się znam na tym. Nie na każdey twarzy iednakowo trzeba muszki lokować. Trzeba uważać, iaka Fiziognomia czego wyciąga. Proszę.. znowu chce muszkę poprawić. BYWALSKA. Ale dziękuię Wm Panu. BohFStar 102.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER