W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2008
FORMALNY przym.
Słowniki:
L, SWil, SW, SJP (?) notują
SStp, SXVI (?), Kn (?), T (?) nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy: lp M. m formalny
Etymologia: <łac. formalis>
Znaczenia:
»oficjalny, legalny«: Za woyskiem rem [stronę] trzymasz tak iako by formalny Poseł więcey czynić y mowić Niemogł. PasPam 135.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Ustabilizowane połączenia wyrazowe: formalny atak: W formalnym attaku daleko skutecznieyszy odpor iest od flint wielu, niżeli od działa iednego. BystrzInfArch F4. ▲ formalna batalia (sz. zm.): Woysko Saskie Krola Imci Polskiego Augusta, ź Woyskiem Szwedzkiem pod Kijami wWoiewodztwie Sendomirskim, zszedłszy się Batalią formalną dali sobie Woyska. DrobTuszInf 63. Około Szopy stoiąc ledwie do formalney batalii między wojewodztwami nie przyszło, i zabito tam Szlachcica Wojewodztwa Sieradzkiego. OtwFDzieje 5.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: SPas