ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2023
MOSTOWSKI przym. od nazw. Mostów
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1772
Formy: lp M. n mostowskie
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiStarostwa Grodowe, Bełzkie, Buskie, Grabowieckie, y Horodelskie. Niegrodowe, Lubaczewskie, Sokalskie, Mostowskie, Korytnickie, Tyszowieckie, Tarnogorskie, Szczurowieckie. SzybAtlas 180.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
MOSTOWSKI m
w funkcji nazwy własnej
Formy: lp M. Mostowski; D. Mostowskiego; B. uż. żyw. Mostowskiego; N. mostowskim; ~ lm D. mostowskich
Znaczenia:
nazwa osobowa »nazwisko«: Tegoż roku 1736 matka moja, mając wuja swego archidiakona płockiego, kanonika gnieźnieńskiego Mostowskiego prezydentem trybunału koronnego, na fundamencie ewikcji w Koronie na Siemiatyczach przy przedaży Rasnej z jarmarkiem opisanej namówiła ojca mego, aby wydać pozew na trybunał lubelski generałowi artylerii lit. Sapiezie, sukcesorowi ewiktora naszego, wojewody podlaskiego, o gwałtem odebrany jarmark rasieński i o subordynacją rabunków moskiewskich. MatDiar 109.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]

MOSTOWSKA ż
w funkcji nazwy własnej
Formy: lp M. Mostowska; D. Mostowskiej
Znaczenia:
nazwa osobowa »nazwisko«: Także Jej Mć Panna Dorota Mostowska oddała pierścień złoty. WotSierpGęb 306.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: