W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 15.03.2023
ARAB rzecz. m
Warianty fonetyczne: HARAB
Słowniki:
nie notują
Formy: lp M. Arab; ~ lm M. uż. osob. Arabowie
Znaczenia:
»członek jednego z plemion arabskich; mieszkaniec jednego z państw arabskich«: Tám się byli naprzod osádźili Arábowie/ kiedy przyiácháli do Málábáru; á tákże vczynili y Portogálczycy/ ktorzy też tám zbudowáli fortecę/ ktorą po tym sámi zepsowáli/ iáko niepożyteczną. BotŁęczRel II 48. [...] zá temi szło Kozákow iákoby Hárábow z łukami pięć set koni/ wybornego y hyżego ludu ná rącżych y prędkich koniách [...]. StarWyp C4v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM