ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2023
NURTOWATY przym.
Słowniki:
nie notują
Formy: lp D. m nurtowatego
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiIák tedy miły dźień rospostárł włádze swoie/ spuściłem się z przykrych Pieczárskich gor ná łąki Dniepru nurtowátego z worem/ w ktory ták wiele/ iák wiele śiły mi pozwaláły/ chorą ręką piasku wybornego/ y słonecznemi dobrze wysuszonego promieniámi nágárnąwszy (snadź ieszcze y tám ią zá wystempek robotą choc niedołężną karał) ná plecách ná też znowu gory wynaszałem/ y zá łáską Bożą/ á wolą So Episkopá dwá dni ták poprácowawszy/ zásułem tę ostátną<!> nászę dźiedźinę/ Swiętego grubę. KalCuda 110.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: AW