ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2023
KARCZOFIA rzecz. ż
Słowniki:
SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy: lp D. karczofi; ~ lm M. karczofie; B. karczofie; Ms. karczofiach
Etymologia: <wł. carciofo>
Znaczenia:
»warzywo, karczoch«: [...] nie ktorzy twierdzą/ źiele to być ośćiste/ do Niedźwiedźiey łápy/ álbo Barscżu wodnego/ álbo do Kárczofi podobne [...]. SyrZiel 102[202]. KArczofie ábo Kárćioki ábo Arćioki/ wiele ich y rozmáitych rodzáiow iest: iednák tu o dwu tylko się przypomni o ogrodnych y dźikich ábo płonnych. SyrZiel 668. O Kárczofiách. Rozdźiał 14. SyrZiel 668. [...] Kárczofie z Włoská my názwálismy/ gdyż dla nie znáiomośći ich przodkom nászym/ włásnych imion v nas nie máią. SyrZiel 670.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Patrz karczoch, karczofla.
Autorka: DA