W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 19.04.2023
GALEN rzecz. m
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1617
Formy: lp M. Galen; D. Galena; ~ lm B. uż. nosob. Galeny
Znaczenia:
1. nazwa osobowa »Claudius Galenus, rzymski lekarz greckiego pochodzenia żyjący w II w. p.n.e.«: Ale o łáźniách ábo o kapániu w wánnách dosyć dobrze y szeroko Gálen ná wielu mieyscách discuruie: y owszem w trzećiey kśiędze/ kędy vcży iáko zdrowy cżłowiek ma strzedz zdrowia swego áby w chorobę nie wpadł/ obiecuie osobną náukę wydáć o wszelákim kąpaniu rozmaitych wod; także y w piątey kśiędze toż iakoby mowi. SykstCiepl 130. Drugą Frygią, w ktorey słáwná była Troiá, y Pergámus, Gálena oyczyzná, od párgaminu rzeczona, iż w nim pierwsza iego inwencya. BystrzInfGeogr D4.
a) »tekst napisany przez tego lekarza; także inny dawny tekst o tematyce medycznej«: Niech kto chce przebieży Authorow/ tak starych iako y świeżych/ ále osobliwie niech czyta Galená [...]. PetrJWod 31. Wędrowny Doktor y Medyk vcząny/ Lekárskie stáre zwártował Gáleny/ Ich Aphoryzmy choć ich zalecáią/ Mocy niemáią. KochProżnLir 157.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WG