W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 27.01.2016
BRZANA rzecz. ż
Słowniki:
SXVI, Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW, SJP notują
SStp nie notują
Formy: lp M. brzana; D. brzany; ~ lm M. brzany
Znaczenia:
zool. »ryba słodkowodna z rodziny karpiowatych; Barbus«: Ryb mają [w księstwie moskiewskim] dobrych i wielkich siła, prócz karpia, brzany, lipienia. NiemPam 170. Bárwená/ rybá. Cromer. Bármá/ Gesner. Pármá/ Bohemis. Brzáná/ Cromer. Vrsin. Toporék/ Cromer. Mullus barbatus & barbatulatus [...] Barbo [...] Barbus [...] Mullulus [...] Trigla [...] Triglites [...]. Kn 15. Brzáná/ Bersáná/ Cromero, vide Bárwená. Kn 48. Rybne potrzeby, Ryby. [...] Pstrągi, Brzány. CzerComp 5. Brzáná die Barbe. WojnaLust 23. Brzana, barwena. Barbe/ ein Fisch. barbeau un poisson. T III 82.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorzy: DL, WM