W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2007
AMNION rzecz. m
Słowniki:
SWil notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: non post 1624
Formy: lp M. amnion
Etymologia: <gr. amnion>
Znaczenia:
»błona maciczna otaczająca płód«: Miedzy błony/ ktore amnion [...] zową płod będąc w nie obwiniony [...] aż [...] przy rodzeniu donoszony amnion przerywa się od dziecięcia w żywocie iuż dorosłego. CiachPrzyp E3v-E4.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: MK-G