Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2016
PIJANY I im. przym. bier.

Patrz PIJAĆ.ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2023
PIJANY II przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: post 1616
Formy: lp D. m pijanego; ~ odmiana niezłożona lp C. m albo n pijanu
Znaczenia:
»odurzony alkoholem«
Związki frazeologiczne: pijany jak buba »bardzo pijany«:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Konia chromego/ Psá leniwego/ Chłopá piiánego. Iednákie pożytki záwsze. ŻabPol A3v.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
PIJANY m
w funkcji rzeczownika
Formy:
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa: Pijánemu świát ábo wszystko w koło chodzi. KnAd 843. ● Co ná sercu v trzeźwego/ to ná ięzyku v piianego. RysProv 16.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: