W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2023
*GRADUS rzecz. m
Warianty fonetyczne: *GRADUSZ
Słowniki:
SW notują
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1640
Formy: lp Ms. gradusie; ~ lm M. uż. nosob. gradusy; gradusze
Znaczenia:
»stopień, podwyższenie«: Wszystek ten plác ktory iest dość wielki/ y wszystkie pobliskie vlice/ y drugi plác przed Ichmośćiámi Pány Konserwatorámi/ y Senatorámi/ y gradusze przed kośćiołem Oycow Bernardinow/ názwánym Ara coeli, były pełne wielu tyśięcy ludźi [...]. RelNar A3. Ná tym nabożeństwie, celebrował solennitèr Xiażę I. M. Kárdynał Prymás Regni, máiąc mieysce swoie ex opposito Naiáśnieyszego Krolá I. M. ná Graduśie iednym podnieśione [...]. AwWarsz_1699_14III 1. Scalae albo gradusy pałacu Piłatowego z Jerozolimy, któremi był na ostatni dekret śmierci prowadzony Jezus Odkupiciel nasz; po tych wschodach które są marmuru białego, nie wolno z orężem ani szpadą iść, ani inaczéj iść, tylko na kolanach pełząc. ZawiszaPam 92.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM