W TRAKCIE OPRACOWANIA Data ostatniej modyfikacji: 20.09.2023
*KORUPCJA rzecz. ż
Słowniki:
nie notują
Formy: lp B. korupcją; ~ lm N. korupcjami
Znaczenia:
»przekupstwo, łapownictwo«: [...] o determinácyą konnego Seymu prośić będźiemy powinni, od czego się żadnemi obietnicámi, cotrupcyámi [!]; álbo iákiemikolwiek respektámi odweść [!] niedamy [...]. AwAct 2. Na koniec i karę Prawo naznaczyło na Deputatów Duchownych, lub Swieckich, że jeżeliby kto zadał Deputatowi praktykę abo korrupcyą i dowiódł, taki Deputat powinien być odsądzony od funkcyi, honoru, i poczciwośći, i już jest tym samym incapax wszelkich funkcyi w Polszcze, á Duchowny odsądzony za toż samo, i powinien być odesłany do swego Biskupa na odebranie kary. ŁubHist 257.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autor: WM