ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO Data ostatniej modyfikacji: 25.09.2023
MUZYKALNY przym.
Słowniki:
nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1673
Formy: lp M. ż muzykalna; D. m muzykalnego; lm B. nmos muzykalne
Znaczenia:
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicjiJeśli tedy ponowię muzykalne sztuki, niech się przecię nie miękczą troski tej nauki, niech już przy instrumentach rytmem przyśpiewywam i różną symfoniją sztuki przeplatywam; niech aońskie palcami przechodzę boginie i moja nad Marsyją niech piszczałka słynie; niech pasterski bóg sztortu mego słuchać woli niźli wdzięcznych koncertów trezejskiej wijoli. HugLacPrag 122. GDy się miał zácząć między Muzámi, Pyrámidámi, Akt concertu Muzykálnego ná gorze Párnassu, Apollo Mistrz támeczney Kápelle goraco mnie prośił, ábym wdźięczny głos onych, y melodyą przyiáchawszy prezentią moią ozdobił, y ukontentował. AndPiekBoh 104. TABVLATVRA MVZYKI Albo Zápráwá Muzykálna, Według ktorey káżdy, gdy tylko abc znać będźie/ może sie bárzo prędko náucżyć śpiewáć; y ná wszelákich isntrumentách/ to iest: ná Skrzypcách/ Kláwikordźie/ y inszey Muzyce z not gráć. GorMuz A.
[więcej cytatów w Korpusie Barokowym]
Autorka: ER